Синтез та вивчення стабільності препаратів дезоксону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В результаті перевірки стабільності препарату дезоксону встановлено, що вона залежить від концентрації надоцтової кислоти (НОК) та температури зберігання. Відзначена значна стійкість пероксиду водню в дезоксоні. При взаємодії оцтової кислоти з пероксидом водню у присутності каталізатора - концентрованої сірчаної кислоти були одержані дезоксони, на вихід НОК впливає температура та час проведення реакції.
В результате проверки стабильности препарата дезоксона установлено, что она зависит от концентрации надуксусной кислоты (НУК) и температуры хранения. Отмечена значительная устойчивость пероксида водорода в дезоксоне. При взаимодействии уксусной кислоты и пероксида водорода в присутствии катализатора - концентрированной серной кислоты были получены дезоксоны., на выход НУК влияет температура и время реакции.
In the result of the examination of the Dezoxon preparation stability in was stated, that in depends on the peracetic and (PAA) concentration and the temperature of storage. The high stability of hydrogen peroxide in Dezoxon is noted. By the interaction of acetic acid and hydrogen peroxide in the presence of concentrated sulphuric acid as a catalyst the Dezoxon were obtained, the yield of PAA is influenced by the temperature and the time of reaction.
Опис
Ключові слова
дезоксон, надоцтова кислота, пероксид водню, стабільність, надуксусная кислота, пероксид водорода, стабильность, синтез, dezoxon, peracetic acid, hydrogen peroxide, stability, synthesis
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК