Локально марковані полонізми в українській мові початку ХХІ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються новітні запозичення з польської мови, які функціонують у сучасній українській мові на рівні мовлення (в електронних ЗМІ) та номінують етноспецифічні явища польської культури. Описується значення та походження цих слів, наявність /відсутність семантизації, стилістична та прагматична функція їх у текстах.
The article considers present-day loanwords from the Polish language, functioning in modern Ukrainian language at the speech level (in electronic mass media) and nominating ethnospecific phenomena of the Polish culture. The meaning and origin of these words, presence / absence of their semanticity, their stylistic and pragmatic function in the texts are described.
Опис
Ключові слова
запозичення, полонізм, безеквівалентна лексика, loanwords, words of the Polish origin, untranslatable (culture-specific) vocabulary
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник.
DOI
ORCID:
УДК