Ахроматичні кольори у творчості Євгена Пилиповича Гуцала

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
Кольороназви як невід’ємна частина світу художнього твору становлять надзвичайно цікавий та невичерпний матеріал для філологічних досліджень. Проблема семантики кольоративів, їх кількісний склад та естетична значущість у поетичних і прозових текстах постійно перебуває в полі зору науковців. Вивченням кольороназв із різних позицій займалися І. Л. Бабій, Г. А. Губарева, В. В. Дятчук, Л. О. Пустовіт, Т. С. Ковальова, А. П. Критенко, О. Б. Кузьміна, С. П. Муляр та інші.
Опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014.
Ключові слова
кольори, кольороназва
Бібліографічний опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
DOI
ORCID:
УДК