Нормативний та дескриптивний підходи до вивчення термінів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено проблемам застосування дескриптивного та прескриптивного підходів до вивчення термінів інформатики в українській мові.
Статья посвящена проблемам применения дескриптивного и прескриптивного подходов к изучению терминов информатики в украинском языке.
In the article descriptive and prescriptive approaches to the study of terms are considered.
Опис
Ключові слова
термінознавство, дескриптивний та прескриптивний підходи, українська мова, термінологія інформатики, терминоведение, дескриптивный и прескриптивный подходы, украинский язык, терминология информатики, term, descriptive and prescriptive approaches, ukrainian, term inology of informatics
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Зібрання