К вопросу о содержании категории «художественный мир»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье предпринята попытка определения и разграничения понятий: «авторский мир», «художественный мир», «художественная картина мира».
У статті зроблена спроба визначення та розмежування понять: «авторський світ», «художній світ», «художня картина світу».
The author of the article tries to define and delimitate concepts: «author’s world», «artistic world», «artistic picture of world».
Опис
Ключові слова
художественность, автор, читатель, художественный мир, художественная картина мира, авторский мир, художність, читач, художній світ, художня картина світу, авторський світ, artistism, reader, author, artistic world, artistic picture of world, author’s world
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК