Деякі види диверсійних актів у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Незважаючи на досить незначну частку в загальному масиві суспільно небезпечних діянь, величезна потенційна небезпека диверсії обумовлена тим, що навіть одиничний диверсійний акт може завдати серйозної шкоди економіці нашої країни, морально-політичної шкоди, сповіль- нити темпи будівництва та вводу в експлуатацію окремих підприємств, порушити ритмічність роботи тієї чи іншої галузі народного господарства.
Despite to the insignificant enough part of socially dangerous actions in the general file huge potential danger of diversion is caused by what even individual act of sabotage can cause a serious damage to economy in our country, moral and political harm to slow down rates of building and commissioning of the separate enterprises, to break rhythm of work of this or that area of a national economy.
Опис
Ключові слова
диверсійний акт, шкода, родовий об’єкт, act of sabotage, damage, generic object
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми держави і права
DOI
ORCID:
УДК