Ліричне “я” у циклі М. Цвєтаєвої “Дон-Жуан”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
У статті на матеріалі циклу М. Цвєтаєвої «Дон-Жуан» осмислюється фактор ліричного «я», що подається у тексті як лірична героїня. Саме ліричне «я» організує цілісність художнього світу твору.
The article is based on the material of M. Tsvetaeva’s cycle «Don-Juan». It is aimed to comprehend the factor of the lyric ego, which arranges the fiction world of a work and which is presented in the text as the lyric heroine.
Опис
Ключові слова
ліричне “я”, лірична героїня, мотив, поетичний світ, комунікація, цілісність циклу, lyric ego, lyric heroine, motive, poetic world, communication, completeness of the cycle
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК