Анализ способов определения качества вещи, как предмета исполнения обязательства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья посвящена некоторым вопросам, возникающим на практике при определении качества вещи. Анализ способов определения качества вещи, как предмета исполнения обязательства, позволяет более глубоко осмыслить данное явление с после дующим применением на практике.
Стаття присвячена питанням визначення якості речі у зобов’язанні. Ці питання є надзвичайно важливими для юридичної науки та практики: від його коректного визначення і застосування залежить кількість конфліктних ситуацій, які розхитують дисципліну виконання і цивільний обіг.
Опис
Ключові слова
качество вещи, исполнение обязательств, якість речі, виконання зобов'язань
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК