Щодо визначення поняття корпоративних прав учасника господарського товариства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті на прикладі господарських товариств критично аналізуються легальне і доктринальне визначення поняття корпоративних прав, виводяться ознаки і формулюється нове визначення поняття корпоративних прав виходячи з іманентних властивостей самих корпоративних прав.
В статье на примере хозяйственных обществ, критически анализируются легальные и доктринальные определения понятия корпоративных прав, выводятся признаки и формулируется новое определение понятия корпоративных прав, исходя из имманентных свойств самих корпоративных прав.
The legislative and doctrinal definitions of the corporate rights are critically analyzed in the article. The author provides new definition of the concept of the corporate rights for the commercial companies on the basis of properties of the aforesaid rights.
Опис
Ключові слова
господарські товариства, корпоративні права, корпоративные права, хозяйственное общество, corporate rights, commercial company
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК