Депортації українців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Як відомо, історичні знання і історичний досвід завжди мали велике значення для розвитку суспільства. Не втратили вони актуальності і у наш час. Разом з тим, слід констатувати, що брак знань з історичної спадщини, особливо повчальної історичної спадщини, часто призводить до повторення помилок минулого. Однією з причин наявного вакууму історичних знань є відсутність неупереджених, об’єктивних досліджень, написаних на основі наукового аналізу, широкій джерельній базі, обґрунтованих висновків. Науковим твором, який частково заповнює цю прогалину, є тритомна монографія «Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи», автори якої – доктор історичних наук, професор Юрій Макар, кандидат історичних наук Михайло Горний, кандидат політичних наук, доцент Віталій Макар, Анатолій Салюк.
Опис
Ключові слова
депортація українців 1915-1947, рецензія
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК