Поліфонія як вияв карнавалізації мови в художньому дискурсі некласичної парадигми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню типів мовленнєвих масок, реалізованих в українському модерністському та пост- модерністському художньому дискурсі. Запропоновано типологію мовленнєвих масок, що функціонують у художньому тексті некласичної парадигми.
Статья посвящена исследованию типов речевых масок, реализованных в украинском модернистском и постмодернистском художественном дискурсе. Предложена типология речевых масок, которые функционируют в художественном тексте неклассической парадигмы.
The article is devoted to types of speech masks, which are realized in the Ukrainian modernist and post-modernist literary discourse. We propose a typology of speech masks that operate in non-classical paradigm of literary text.
Опис
Ключові слова
художній дискурс, карнавалізація, поліфонія, мовленнєва маска, художественный дискурс, карнавализация, полифония, речевая маска, literary discourse, karnavalization, polyphony, speech mask
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання