Сон та життєві реалії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В нашому дослідженні розв’язувалося завдання: з’ясувати чи існує часовий зв’язок між переживаннями в періодах сну та неспання і якщо він існує, визначити цю відповідність на шкалі середньостатистичного періоду неспання. Результати даного дослідження можуть бути застосовані в розробці оптимальних режимів праці та відпочинку, організації навчального процесу, керуванні транспортними засобами.
В нашем исследовании решалась задача: выяснить существует ли временная связь между переживаниями в периодах сна и бодрствования, и если она существует, то локализовать это соответствие на ш кале среднестатистического периода бодрствования. Результаты данного исследования могут быть применены в разработке оптимальных режимов труда и отдыха, организации учебного процесса, управлении транспортными средствами.
In our investigation has been settled the problem: to clear up the existence of the time communication between the experiences in periods o f sleeping and being awake and if it exists, determinate this correspondence on the scale of the middle-statistic period of being awake. The results of this investigation can be used at the elaboration of the optim al regimes of work and rest, organization of an educational process, transport driving.
Опис
Ключові слова
сон, сновидіння, близькодобовий цикл, фаза, сон, сновидение, околосуточный цикл, фаза, sleep, dream, circumdaily cycle, phase
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК