Дослідження флори околиць с. Фурманівка Кілійського району Одеської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Печатный дом
Анотація
Матеріалом для дослідження послужили судинні рослини, які збирали під час вегетаційного періоду 2011 року на ділянках з сильним антропогенним навантаженням, в околицях села Фурманівка Кілійського району Одеської області. Клімат території помірно-континентальний, з короткою теплою зимою і тривалим, жарким літом
Опис
Збірка містить тези доповідей, в яких відображено сучасний стан та головні напрямки робіт молодих вчених в галузях ботаніки, зоології, гідробіології, фізіології рослин, фізіології людини та тварин,мікробіології та вірусології, екології,а також молекулярної біології, генетики, біохімії та екологічного менеджменту.
Ключові слова
судинні рослини, вегетаціний період, антропогенний період
Бібліографічний опис
Матеріли VI Міжнародної конференції молодих вчених "Біорізноманіття.Екологія.Адаптація. Еволюція.",присвячена 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В. І. Липського (Одеса,13-17 травня 2013 р.)
DOI
ORCID:
УДК