Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 Кримінального кодексу України)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається зміст поняття «істотна шкода», яке вживається у диспозиції ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Обґрунтовується, що зміст цього поняття охоплює руйнування або ушкодження відповідних об’єктів водної фауни як важливої складової частини екосистеми, а також інші негативні зміни об’єктів водної фауни
Причинение вреда порядку рационального использования, вос-производства и охраны водных живых ресурсов или реальная угроза его наступления является неизбежным результатом незаконного занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, что обусловливает специфику конструирования основного и квали-фицированного составов этого преступления. Именно наступление (угроза наступления) последствий «переводит» поведение человека в правонарушение. Именно размер и тяжесть этих последствий являются мерилом оценки общественной опасности содеянного, позволяя тем проводить разграничение правонарушения и преступления. С учетом этого целью данной статьи следует признать разработку авторских рекомендаций по определению общественно опасных последствий как признаков основного и квалифицированного составов преступления, предусмотренного ст. 249 Уголовного кодекса Украины
Опис
Ключові слова
злочин, істотна шкода, суспільно небезпечні наслідки, об’єкти водної фауни, преступление, существенный вред, общественно опасные последствия, , объекты водной фауны
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК