Прижизненные издания трактатов итальянских гуманистов XV–XVI вв. в книжной коллекции математика И. Ю. Тимченко

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сообщение посвящено фрагменту уникальной книжной коллекции математика,профессора Императорского Новороссийского университета И.Ю.Тимченко (1863-1939),включающему в себя прижизненные издания трактатов итальянских гуманистов эпохи Возрождения.
Повідомлення присвячене фрагменту унікальної книжкової колеції математика,професора Імераторського Новоросійського університету І.Ю.Тимченка (1863—1939),що вміщує прижиттєві видання трактатів італійських гуманістів епохи Відродження,які поповнили фонди Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова в другій половині XX ст
The publication is devoted to the lifetime editions of Italian humanists from the unique book collection of a mathematician, professor of Novorossiyskiy University I. Timchenko (1863—1939) which enriched the stacks of the University Library in the second half of the 20th century.
Опис
Ключові слова
итальянистика, Возрождение, гуманисты, прижизненные издания, история математики, "рассеянные" частные книжные коллекции, Тимченко. И. Ю., Математический кабинет Физико-химико-математического института г.Одессы, история Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, італьяністика, Відродження, гуманісти, прижиттєві видання, історія математики, «розпорошені» приватні книжкові колекції, Тимченко, Т. Ю., Математичний кабінет Фізико-математичного інститута м. Одеси, історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Italian studies, Renaissance, humanists, the lifetime editions, the history of the Mathematics, "dispersed" private book collections, I. Y. Timchenko, Odessa Institute of Physics, Chemistry and Mathematics, the history of the Scientific Library of Odessa I.I. Mechnikov National University
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК