Legal interpretation of legal norms and law enforcement

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
This article is devoted to the problem of improvement of the legal norms and law enforcement interpretation. The author revealed an interesting methodology of the legal texts’ hermeneutical analysis. The article substantiates the possibility of expert systems creation, which would be able to predict the potential ways of movement of the subject towards one or another aim in a particular regulatory framework.
В работе анализируются проблемы совершенствования юридического толкования правовых норм и применения законов. Раскрыта методология герменевтического анализа правовых текстов. Обоснована возможность создания экспертных систем способных просчитать возможные траектории движения действующего субъекта к той или иной цели в заданном нормативном направлении.
В роботі аналізуються проблеми удосконалення юридичного тлумачення правових норм і застосовування законів. Автором розкрита цікава методологія герменевтичного аналізу правових текстів. Обґрунтована можливість створення експертних систем, здатних прорахувати можливі траєкторії руху діючого суб`єкта до тієї чи іншої цілі у заданому нормативному просторі.
Опис
Ключові слова
legal interpretation, law enforcement activity, designing of legal situations, intuitive legal sense, new methods of cognition of reality, юридическое толкование, правоприменительная деятельность, моделирование правовых ситуаций, интуитивное правовое чувство, новые способы познания реальности, юридичне тлумачення, правозастосовуюча діяльність, модулювання правових ситуацій, інтуїтивне правове чуття, нові способи пізнання реальності
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК