Оптические свойства кристаллов ZnSe, легированных переходными элементами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто вплив домішок перехідних елементів (на прикладі хрому та кобальту) на спектри оптичного поглинання кристалів селеніду цинку у видимій та інфрачервоній областях. Результаті дослідження кристалів ZnSe:Cr,Co дозволили представити схеми єлектронних переходів, що ілюструють оптичні процеси в цих кристалах. Рассмотрено влияние примесей переходных елементов (на примере хрома и кобальта) на спектры оптического поглощения кристаллов селенида цинка в видимой и инфракрасной областях. Результаты исследования кристаллов ZnSe:Cr,Co позволили представить схемы электронных переходов,иллюстрирующие оптические процессы в этих кристаллах. Influence of transitional elements impurities (on the example of chrome and cobalt) on the optical absorption spectra of zink selenide crystals in visible and infra-red regions is considered. The research results of the ZnSe:Cr,Co crystals allowed to represent the scheme of electronic transitions, illustrating optical processes in these crystals.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК