Установка фізичного моделювання процесів лазерної локації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розроблено установку фізичного моделювання процесів лазерної локації з урахуванням аерозольних завадових явищ природного і штучного походження та активного фонового засвічення. Установка моделює процеси виявлення і розпізнавання об'єкта лазерною інформаційно-вимірювальною системою (ЛІВС) в умовах зовнішніх дестабілізуючих чинників та перешкод в атмосферному каналі.
A device for physical modeling of laser ranging processes has been developed, taking into account aerosol interference phenomena of natural and artificial origin and active background illumination. The installation simulates the processes of object detection and recognition by a laser information-measuring system (LIMS) under conditions of external destabilizing factors and obstacles in the atmospheric channel.
Разработана установка физического моделирования процессов лазерной ло- кации с учетом аэрозольных помеховых явлений природного и искусственного происхождения и активной фоновой засветки. Установка моделирует процессы обнаружения и распознавания объекта лазерной информационно-измерительной системой (ЛИВС) в условиях внешних де- стабилизирующих факторов и препятствий в атмосферном канале
Опис
Ключові слова
фізичне моделювання, лазерна інформаційно-вимірювальна система, атмосферний канал, об'єкт, дестабілізуючі чинники, physical modeling, laser information-measuring system, atmospheric channel, object, destabilizing factors, физическое моделирование, лазерная информационно-измерительная система, атмосферный канал, объект, дестабилизирующие факторы
Бібліографічний опис
Сенсорна електронiка i мiкросистемнi технологiї = Sensor Electronics and Microsystem Technologies
ORCID:
УДК