Питальне речення як назва поетичного твору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Назва твору - це перше, з чим зустрічається читач, відкриваючи книжку. Вона містить квінтесенцію змісту, те, що автор хотів насамперед донести до читача. Назва може бути формально представлена словом, словосполученням, реченням. Ю.О. Карпенко вважає, що назва як елемент ономастики є одиницею лексичного рівня, а як елемент структури твору - одиницею синтаксичного рівня, реченням. Існує думка, що назва є особливим "типом фразового тексту", при цьому предметом уваги були назви, співвіднесені зі словом або словосполученням.
Опис
Ключові слова
питальне речення, назва понтичного твору
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК