Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх у німецькому праві

Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянуто досвід Німеччини у законодавчому урегулюванні особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Особенностью уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном праве Германии является дифференциация мер, применяемых к несовершеннолетним, совершившим преступление, которые делятся на: принудительные меры воспитательного характера, исправительные меры и наказание.
Опис
Ключові слова
неповнолітній, примусові заходи виховного характеру, виправні заходи, покарання, несовершеннолетний, принудительные меры воспитательного характера, исправительные меры, наказание
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК