ТИПОЛОГІЯ НОМІНАЦІЙ ОСОБИ ПРОПОЗИЦІЙНО-ДИКТУМНОГО ТИПУ В УКРАЇНСЬКИХ СОЦІОЛЕКТАХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
У статті розглянуто типологію мотивації назв особи пропозитивно-диктумного типу в українських соціолектах. Номінативні одиниці розглядаються з позицій когнітивно-ономасіологічного аналізу.
The article considers the typology of motivation in person-naming acts of propositional-and-dictum type in Ukrainian sociolects. The nominative units are regarded from the standpoint of modern concepts in cognitive and onomasiological analysis.
Опис
Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. XVII. – Чернівці : Букрек, 2013.
Ключові слова
пропозитивно-диктумна мотивація, предикатно-аргументний різновид, мотиватор-предикат, модус, propositional-and-dictum motivation, argument-predicate type, predicate motivator, mode
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК