Фінансовий облік та аудит розрахунків підприємства з оплати праці

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В Україні існує необхідність у суттєвих змінах в щодо організації й стимулювання ефективності праці, оптимізації диференціації доходів працюючих та їх оподаткування, що є обов’язковою передумовою сталого соціально-економічного розвитку. Виходячи з цього, цілком закономірною є потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній інформації про розрахунки з оплати праці з погляду кожної із сторін соціально-трудових відносин, а саме: держави, роботодавця і найманого працівника.
Опис
Ключові слова
6.030509 облік і аудит, нормативно-правове регулювання, оплата праці, розрахунки, документування операцій, методика проведення аудиту
Бібліографічний опис
Федоренко, Н. В. Фінансовий облік та аудит розрахунків підприємства з оплати праці = Financial accounting and audit of payroll calculations of the enterprise : Дипломна робота бакалавра / Н. В. Федоренко; наук. кер. Л. О. Масіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. – Одеса, 2018. – 96 с.
DOI
ORCID:
УДК