Політологічні теорії: логіка та методлогія аналізу й обґрунтування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено методології аналізу й обґрунтування наукових політичних теорій. Використовуються таблична та графова матриці
Статья посвящена методологии анализа и обоснованию научных политических теорий. Используются табличная и графовая матрицы.
This article is dedicated to the analyses and improvement of scientific political theories. The schedule and graph matrix were used.
Опис
Ключові слова
теорія, методологія, аналіз, матриця, теория, методология, анализ, матрица, theory, methodology, analyses, matrix
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК