Лінгвокогнітивна основа контрадикторних відношень у синтаксисі сучасної англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Контрадикція (лат. contra – проти, dictio – висловлення) є логічно суперечливе судження, тобто таке, що порушує формально-логічний за- кон протиріччя. Слід розрізняти логічну і когнітивну контрадикторності. Перша базується на суперечливих судженнях, що виключають одне одного [9, 392; 10, 371] (наприклад, All people lie та Some people don’t lie / Усі люди брехливі та Деякі люди не брешуть). При цьому одне із контрадикторних суджень є необхідно хибним, а інше – істинним. Логічні відношення між судженнями передбачають, що істинність одного з них означає хибність іншого і що третього, середнього, проміжного варіанта між ними не існує.
Опис
Ключові слова
контрадикція, синтаксис, англійська мова
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК