Modalpartikeln im Daf-Unterricht

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Im Artikel betrachtet man den Gebrauch von Modalpartikeln im Deutsch als Fremdsprache- Unterricht; man analysiert Entwicklungsetappen, Entstehung und Herausbildung der Bedeutung der Modalpartikeln im gesprochenen Deutsch; man versucht notwendige Bedingungen des korrekten Gebrauchs von Modalpartikeln im Beherrschungsprozess der deutschen Sprache zu konstruieren.
У статті розглянуто особливості використання модальних часток при навчанні німецькій мові як іноземній; праналізовано етапи розвитку, становлення та формування значення модальних часток у німецькому розмовному мовленні; зроблена спроба сконструювати необхідні умови коректного вживання часток у процесі оволодіння німецькою мовою.
В статье рассмотрены особенности использования модальных частиц при обучении немецкому языку; проанализированы этапы развития, становления и формирования значения модальных частиц в немецкой разговорной речи; предпринята попытка сконструировать необходимые условия корректного употребления частиц в процессе овладения немецким языком.
Опис
Ключові слова
Modalpartikeln, gesprochenes Deutsch, Dialog, DaF-Unterricht, модальні частки, розмовне мовлення, діалог, навчання німецькій мові як іноземній, модальные частицы, разговорная речь, диалог, обучение немецкому языку как иностранному
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК