Психологічні основи художності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У пошуках відповіді на «примітивне» питання «що таке мистецтво» Богдан-Ігор Антонич висловив припущення: «мистецькі форми кожної епохи є неповторні, а одночасно художні закони всіх часів до себе подібні». З’ясування природи естетичного творчого начала, дослідження універсальності процесів появи оригінальних художніх форм такими є фундаментальні засади психологічної методології в літературознавстві. Поділяючи антоничеве застереження, що мистецтво (а відтак і науку про нього - Н. Ш.) творять одиниці, а не напрями, спробуємо простежити безпосередньо авторські та інтертекстуальні міркування окремих представників мистецької та наукової сфери, аби з’ясувати наявність і концептуальну своєрідність вітчизняної думки про психологічну сутність поетичної творчості.
Опис
Ключові слова
художність, психологічна основа
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК