Відмінності фізіологічного стану крапчастих ховрашків ( spermophilus suslicus guld.) у різних поселеннях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджені сезонні особливості життєдіяльності ховрашків у різних поселеннях. Показано, що розходження в термінах пробудження від сплячки і народження малят обумовлені неоднаковими жировими запасами, що накопичую ться ховраш ками влітку. Ш видкість жиронакопичення найбільш висока в молодих поселеннях, що знаходяться у стадії формування.
Опис
Ключові слова
ховрашки, фізіологічний стан, розмноження, жиронакопичення, суслики, физиологическое состояние, размножение, жиронакопление, sousliks, physiological condition, reproduction, fat resourse accumulation
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК