Особливості семантичної структури дієслів руху (трансформація сем руху, суб’єкта та об’єкта)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Обрані для аналізу дієслова належать до семантичної групи дієслів дії. Приналежність до групи дієслів руху (ДР) визначається за першим (основним) лексико-семантичним варіантом (J1CB). Основною інтегральною ознакою, релевалентною для дієслів групи, є рух (пересування у просторі). Ця сема визначає семантичні, словотворчі та синтагматичні можливості дієслів, зумовлює наявність сем “середовище пересування” та “спосіб пересування”.
Опис
Ключові слова
дієслова, семантична структура, особливість
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК