Українське козацтво в інтелектуальній спадщині ідеологів українського націоналізму ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
У статті на базі ідеологічних і геополітичних творів теоретиків українського націоналізму висвітлено і проаналізовано їхні погляди на історію українського козацтва, а також його місце в історичному процесі.
In this article it was considered the views of Ukrainian nationalistic theorists on Ukrainian Cossacks and their role in historical process. Sources of article are ideological and geopolitical works of the theorists. It is drawn a significance of such works to development of state direction of Ukrainian historiography and researching Cossacks history.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2010.
Ключові слова
українське козацтво, український націоналізм
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК