«Народний ідеал справедливості»: від реальності до осмислення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рец. на кн.: Котляр Ю. Селянське повстанство на Миколаївщині (1918‑1921 рр.): монографія / Ю. Котляр. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 124 с. – (Історична бібліотека МДГУ).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бібліотечний Меркурій
ORCID:
УДК