Правове регулювання статусу суб’єкті в нотаріальної діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено визначенню правового статусу суб’єктів нотаріальної діяльності в Україні. Розглянуто питання щодо суб’єктів нотаріальної діяльності в Україні, визначено завдання, функції та порядок її діяльності. Проаналізовано законодавчі новели щодо правового статусу нотаріальної діяльності.
Статья посвящена определению правового статуса субъектов нотариальной деятельности в Украине. Рассмотрены вопросы о субъектах нотариальной деятельности в Украине, определены задачи, функции и порядок ее деятельности. Проанализированы законодательные новеллы правового статуса нотариальной деятельности.
The article is devoted to the legal regulation of the subjects of notarial activities in Ukraine. It researches the questions of the subjects of notarial activities in Ukraine, defined tasks, functions and the procedure for its activities.
Опис
Ключові слова
правовий статус, суб’єкт нотаріальної діяльності, повноваження, функції, правовой статус, субъект нотариальной деятельности, полномочия, функции, legal status, subject of the notarial activities, authority, functions
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК