Проблеми оцінювання структурно-функціонального людського капіталу у інноваційному розрізі економіки.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються проблемні аспекти аналізу структурно-функціонально людського капіталу з позицій інноваційної діяльності підприємства. Дається критичний аналіз моделей обліку даного виду капіталу. Пропонується комплексний підхід до оцінювання людського капіталу з точки зору його структурно-функціональної та інноваційної динаміки, який можна практично використовувати в процесі діагностики менеджменту підприємства
В статье рассматриваются проблемные аспекты анализа структурно-функционального человеческого капитала с точки зрения инновационной деятельности предприятия. Дается критический анализ моделей оценки данного вида капитала. Предлагается комплексный подход к оцениванию человеческого капитала с позиций структурно-функциональной и инновационной динамики, который пригоден на практике в процессе диагностики менеджмента предприятия
В статье рассматриваются проблемные аспекты анализа структурно-функционального человеческого капитала с точки зрения инновационной деятельности предприятия. Дается критический анализ моделей оценки данного вида капитала. Предлагается комплексный подход к оцениванию человеческого капитала с позиций структурно-функциональной и инновационной динамики, который пригоден на практике в процессе диагностики менеджмента предприятия
Опис
Ключові слова
людський капітал, структурно-функціональний людський капітал, управлінський капітал, модель обліку людського капіталу, человеческий капитал, структурно-функциональный человеческий капитал, управленческий капитал, модель анализа человеческого капитала, human capital, structural and functional human capital, managerial capital, appraisal model of human capital
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК