Посмертне донорство в Україні та Російській Федерації: порівняльно-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Анотація
У статті висвітлено основні відмінності правового регулювання посмертного донорства в Україні та Російській Федерації. На підставі проведеного аналізу відповідного законодавства обох держав зроблено висновки щодо необхідності його удосконалення та запропоновано шляхи подолання існуючих правових прогалин.
В статье раскрыты основные проблемные положения законодательств Украины и Российской Федерации относительно посмертного донорства. Результатом проведенного сравнительно-правового анализа законодательств обеих стран сделаны выводы о необходимости реформирования законодательства в области посмертного донорства как в Украине, так и в РФ.
The article reveals the main problematic provisions of the legislation of Ukraine and the Russian Federation concerning post-mortem organ donation. The result of conducted comparative legal analysis of the legislations of both countries is the necessity of reforming legislation about in the area of post-mortem organ donation in Ukraine and in the Russian Federation.
Опис
Ключові слова
посмертне донорство, трансплантація, донор, реципієнт, посмертное донорство, трансплантация, реципиент, post-mortem donation, transplantation, donor, recipient
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК