Атмосферні опади і відкладення та води підґрунтового стоку острова Зміїний

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Схарактеризовано результати вивчення у 2009-2012 рр. хімічного (іонного) складу атмосферних опадів та атмосферних сумарних (сухих і вологих) відкладень на поверхню о. Зміїний, умови формування і результати хімічного аналізу вод підґрунтового стоку.
Охарактеризованы результаты изучения 2009-2012 гг. химического (ионного) состава атмосферных осадков и атмосферных суммарных (сухих и влажных) отложений на поверхность о. Змеиный, условия формирования и результаты химического анализа вод подпочвенного стока.
The article covers results of the 2009-2012 research focused on the chemical (ionic) consistency of the atmospheric precipitation and atmospheric dry and wet sediments on Zmiiny island’s surface. Except this, conditions of formation and results of the subsoil runoff chemical analysis are also provided.
Опис
Ключові слова
острів Зміїний, атмосферні опади та атмосферні відкладення, води підґрунтового стоку, хімічний (іонний) склад вод і відкладень, остров Змеиный, атмосферные осадки и атмосферные отложения, химический (ионный) состав вод и отложений, Zmiiny island, atmospheric precipitation, atmospheric sediments, subsoil runoff, chemical (ionic) consistency of runoff and sediments
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК