Модернизм как проблемное поле современной гуманитарной мысли. Статья первая

Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті йдеться про витоки та особливості функціонування продуктивно укоріненої в літературознавстві епохальної концепції модернізму.
В статье прослежены истоки и особенности функционирования продуктивно укоренившейся в литературоведении эпохальной концепции модернизма.
In the article the origins and peculiarities of the epochal concept of modernism which are entrenched in literary criticism are traced.
Опис
Ключові слова
модерн, модернізм, культурологічний дискурс, філологічний дискурс, епохальна концепція модернізму, модерн, модернизм, культурологический дискурс, филологический дискурс, эпохальная концепция модернизма, modern, modernism, cultural discourse, philological discourse, epochal concept of modernism
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies