Засоби вираження функції прохання ФСП спонукальності (на матеріалі текстів художнього стилю)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Функція спонукальності трактується більшістю лінгвістів як адресоване слухачеві волевиявлення мовця відносно виконання названої дії, незалежно від того, хто буде її виконавцем - слухач / слухачі, сам мовець, особа/особи, які не беруть участі в мовному акті, чи будь-яка комбінація перерахованих осіб. Таке розуміння цілком відповідає дійсності й приймається в роботі.
Опис
Ключові слова
функція спонукальності, морфологічні форми, українська мова
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК