Павуки (Arachnida, Aranei) Тилігульського лиману Одеської області (Україна)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2077-1746
E-ISSN
2415-3125
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті наведено інформацію про видовий склад павуків Тилігульського лиману Одеської області. За період дослідження в 2016 та 2020 роках виявлено 57 видів павуків з 22 родин, з яких 42 види вперше відмічені для Тилігульського лиману. Вперше для Одеської області зареєстровано три види павуків: Zelotes eugenei Kovblyuk, 2009, Zelotes longipes (L. Koch, 1866) та Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994. До видів домінантів Тилігульського лиману можна віднести такі види павуків: Argiope bruennichi, Pardosa lugubris, Misumena vatia та Runcinia grammica. До субрецедентів досліджуваного регіону відносяться: Atypus muralis, Agroeca brunnea та Eresus kollari.
Introduction. The article provides information about the species composition of spiders in the Tyligul estuary of Odesa region. Aim. Study of araneofauna of various biocenoses of the Tyligul estuary, Odesa region. Methods. Standard methods of collecting spiders were applied. We used Barber soil traps, hand collection, mowing with an entomological net. Results. During the research period between 2016 and 2020, 57 species of spiders from 22 families were discovered, among them 42 species were noted for the Tyligul estuary for the first time. For the first time, three species of spiders were noted for Odesa region: Zelotes eugenei Kovblyuk, 2009, Zelotes longipes (L. Koch, 1866) and Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994. The dominant species of the Tyligul estuary include the following species of spiders: Argiope bruennichi, Pardosa lugubris, Misumena vatia and Runcinia grammica. Subrecedents of the studied region include: Atypus muralis, Agroeca brunnea and Eresus kollari.
Опис
Ключові слова
павуки, Тилігульський лиман, Одеська область, spiders, Tyligul estuary, Odesa region
Бібліографічний опис
Делі О. Ф. Павуки (Arachnida, Aranei) Тилігульського лиману Одеської області (Україна) / О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна, К. Й. Черничко // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2022. – Т. 27, вип. 2(51). – С. 63–73.
ORCID:
УДК
595.4: 591.16 (477.74)