Діалогічність лірики Шевченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається співвідношення діалогічності та монологічності у ліричному творі. Предметом аналізу є вірш Т. Шевченка “Самому чудно…”.
The correlation between dialogue and monologue in lyric poetry is viewed in the given article. The analysis is done on the basis of T. Shevchenko’s poetry.
Опис
Ключові слова
діалогічність, монологічність, лірика, dialogue, monologue, lyric poetry
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК