До 80-річчя від дня народження Владлена Миколайовича Тоцького

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Наведено основні напрями професійної діяльності професора В. М. Тоцького – відомого українського вченого в галузі генетики, молекулярної біології, біохімії, заслуженого діяча науки і техніки України, дійсного члена Академії наук Вищої школи України.
Приведены основные направления профессиональной деятельности профессора В.М. Тоцкого – известного украинского ученого в области генетики, молекулярной биологии, биохимии, заслуженного деятеля науки и техники Украины, действительного члена Академии наук Высшей школы Украины.
The basic directions of professional activities of Professor V.M. Totsky – famous Ukrainian scientist in genetics, molecular biology, biochemistry, honored scientist of Ukraine, member of the Higher School Academy of Sciences of Ukraine have presented.
Опис
Ключові слова
В. М. Тоцький, доктор біологічних наук, генетика, молекулярна біологія, біохімія, В. М. Тоцкий, доктор биологических наук, молекулярная биология, биохимия, Totskiy V.M., Doctor of Biology, genetics, molecular biology, biochemistry
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК