Синтез метансульфопохідних 5-гетериа- а2-шразоаінів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Взаємодією 5-гетерил-Л2-піразолінів з метансульфохлорідом в піридині одержані 1-метансульфо-5-гетерил-А2-піразоліни. Будова отриманих сполук підтверджена методами ІЧ- та спектроскопіі ПМР.
Взаимодействием 5-гетерил-А2-пиразолинов с моносульфохлоридом в пиридине получены 1- метансульфо-5-гетерил-Д2-пиразолины. Строение полученных соединений подтверждено методами ИК-, ПМР- спектроскопии.
Interaction of 5-heteryl-A2-pyrazolines with metansulfochloride in pyridine lead to-1- metansulfo-5-heteryl-A2-pyrazolines. The structure of the obtained compounds has been confirmed by the methods of IR and NMR spectroscopy.
Опис
Ключові слова
синтез, будова, хіноліни, піразоліни, строение, хинолины, пиразолины, synthesis, structure, quinoline, pyrozoline
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald