Роль права в регулюванні соціально-економічного розвитку регіону

Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Останнім часом поряд зі здійсненням розбудови держави, проведенням політики виходу з економічноі кризи все частіше увага звертається на впровадження науково обгрунтованої регіональної політики (політики регіонального розвитку), як одного із заходів виведення показників економічного та соціального розвитку окремих територіальних одиниць на більш високий якісний рівень. Йдеться про становлення дійсного, а не формального самоврядування територіальних одиниць, про управління кожним регіоном за умов узгодження та органічного поєднання загальнодержавних і суто місцевих інтересів, про мінімізацію негативних проявів дезінтеграції, про розвиток регіональної політики за умов верховенства загальнодержавного права з розширенням сфери та компетенції локального правового регулювання тощо. Найважливіша роль у цих процесах відводиться правовому регулюванню, адже саме право є тим підгрунтям, на якому впорядковуються згадані заходи. Саме за умов додержання правових приписів названі процеси мають бути ефективними та легітимними і тягнути за собою позитивні наслідки у вигляді врегульованності та впорядкованості тих сфер життєдіяльності суспільства, що відносяться до об’єктів правового впливу та покращення загального стану соціально-економічного розвитку кожного регіону держави, як однієї з таких сфер
Опис
Ключові слова
регіональна політика, високий якісний рівень, соціальний розвитк, самоврядування
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК