Англомовне лексико-семантичне поле «коштовне каміння» (мотиваційний аспект)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню мотиваційного аспекту лексико-семантичного поля «коштовне каміння» в англійській мові. В роботі аналізується етимологія англомовних назв коштовного каміння та визначаються ознаки, на яких ґрунтується внутрішня форма досліджуваних номінацій.
Статья посвящена исследованию мотивационного аспекта лексико-семантического поля «драгоценные камни» в английском языке. В работе анализируется этимология англоязычных названий драгоценных камней и определяются признаки, на которых основывается внутренняя форма исследуемых номинаций.
The given article deals with the investigation of the lexical semantic field “precious stones” in the English language, namely its motivation aspect. The etymology of the precious stones nominations is being analyzed and the features upon which the inner form of the investigated nominations are defined in the article.
Опис
Ключові слова
лексико-семантичне поле, номінація, етимологія, внутрішня форма, лексико-семантическое поле, номинация, этимология, внутренняя форма, lexical semantic field, nomination, etymology, inner form
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК