Дім з метеорологічним мезоніном, або деякі відомості, з достовірних джерел почерпнуті, що допомагають доповнити історію університету

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На основі цінних і рідких видань, що зберігає Наукова бібліотека, виявлені та представлені на широкий розгляд читачів деякі маловідомі факти з історії кафедр Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Відкривається сторінка діяльності однієї з науково-допоміжних установ, які діяли в структурі університету протягом ХІХ–ХХ ст. Досліджені історичні факти виникнення та особливості функціонування метеорологічної станції при кафедрі фізики та фізичної географії на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету. Розкрита її поступова трансформація в магнітно-метеорологічну обсерваторію, потім – в Одеську геофізичну обсерваторію та в Одеську гідрометеорологічну обсерваторію як складову частину Одеського гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів. Охарактеризовані основні дійові особи, які причасні до життя цих установ.
The article deals with the history of the institutions where meteorological and geomagnetic research originated and developed in the south of Ukraine in the second half of the 19th – early 20th centuries as well as their close ties with the history of the Department of Physical Geography, Faculty of Physics and Mathematics of the Novorossiysky University. Professors of Novorossiysky University V. I. Lapshin and F. N. Shvedov were those to whom the Department of Physical Geography owed its appearance. Teaching meteorological disciplines and scientific observations were initially conducted by the staff of the Department at the meteorological station of the University. In 1894, thanks to the efforts of prof. A. V. Klosovsky a special Meteorological observatory was constructed in the area of the Small Fountain of Odessa. In 1905, geomagnetic measurements were launched. Research works at the Magnetic Meteorological Observatory were carried out under the guidance of a number of scientists-geophysicists, M. A. Aganin, S. G. Popruzhenko, I. Ya. Tochidlovsky and P. T. Pasalsky being the most famous. In 1920, the University was closed and Observatory was transformed into an independent Odessa Geophysical Observatory. As soon as the Odessa State University was restored in 1933, the Observatory was given back to its Alma mater. However, since the postwar years it has been a part of the Odessa Hydrometeorological Center of the Black and Azov Seas.
Опис
Ключові слова
історія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кафедра фізичної географії, кафедра географії, метеорологія, кліматологія, магніто-метеорологічна обсерваторія, метеорологічна станція, Одеська геофізична обсерваторія, history of the Odessa I. I Mechnikov National University, Department of Physical Geography, Department of Geography, Meteorology, Climatology, Magneto-Meteorological Observatory, Meteorological Station, Odessa Geophysical Observatory
Бібліографічний опис
Бібліотечний Меркурій
ORCID:
УДК