Визначення впливу актинобактерій на ріст та розвиток кукурудзи у культурі in vitro

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Встановлена можливість використання нових штамів актинобактерій для отримання культури in vitro у кукурудзи. Було проведено оптимізацію поживного середовища за фітогормональним складом для покращення приживлюваності ініціальних експлантів кукурудзи (Zea mays L.), а також процесів калусоутворення та органогенезу. Визначено вплив актинобактерій Чорного моря на морфометричні показники проростання насіння кукурудзи (Zea mays L.) гібриду DCS 1541, а також можливість використання даних мікроорганізмів на етапі адаптації рослин регенерантів Zea mays до природніх умов. Встановлено, що інокуляція штамами Conc4, Myt7b, Conc32, Lim4, Conc18 позитивно впливала на адаптаційні процеси рослин-регенерантів кукурудзи. Визначено, що найбільш ефективною на етапі адаптації для кукурудзи була бактеріальна культура Conc32 у концентрації 10 % з кількістю 2.89 х 106 клітин /мл.
Опис
Ключові слова
091 біологія, мікробіологія і вірусологія, культура in vitro, актинобактерії, бактеріальна культура, експланти
Бібліографічний опис
Жиловська, К, Я. Визначення впливу актинобактерій на ріст та розвиток кукурудзи у культурі in vitro = Determination of the inpsct of actinobacteria on growth and development of maize in vitro : кваліфікаційна робота магістра / К. Я. Жиловська. – Одеса, 2022. – 51 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання