Визначення впливу актинобактерій на ріст та розвиток кукурудзи у культурі in vitro

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Встановлена можливість використання нових штамів актинобактерій для отримання культури in vitro у кукурудзи. Було проведено оптимізацію поживного середовища за фітогормональним складом для покращення приживлюваності ініціальних експлантів кукурудзи (Zea mays L.), а також процесів калусоутворення та органогенезу. Визначено вплив актинобактерій Чорного моря на морфометричні показники проростання насіння кукурудзи (Zea mays L.) гібриду DCS 1541, а також можливість використання даних мікроорганізмів на етапі адаптації рослин регенерантів Zea mays до природніх умов. Встановлено, що інокуляція штамами Conc4, Myt7b, Conc32, Lim4, Conc18 позитивно впливала на адаптаційні процеси рослин-регенерантів кукурудзи. Визначено, що найбільш ефективною на етапі адаптації для кукурудзи була бактеріальна культура Conc32 у концентрації 10 % з кількістю 2.89 х 106 клітин /мл.
Опис
Ключові слова
091 біологія, мікробіологія і вірусологія, культура in vitro, актинобактерії, бактеріальна культура, експланти
Бібліографічний опис
Жиловська, К, Я. Визначення впливу актинобактерій на ріст та розвиток кукурудзи у культурі in vitro = Determination of the inpsct of actinobacteria on growth and development of maize in vitro : кваліфікаційна робота магістра / К. Я. Жиловська. – Одеса, 2022. – 51 с.
Зібрання