Перевищення меж службових повноважень у кримінальному праві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню правової природи і особливостей відповідальності за перевищення меж здійснення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, військовослужбовцями. Автором висловлюється і обґрунтовується думка, що це є особливий вид кримінальної відповідальності цих осіб, і пропонуються відповідні зміни до Кримінального кодексу України.
В науке уголовного права существуют различные точки зрения относительно уголовной ответственности за превышение пределов причинения вреда правонарушителю сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими при осуществлении ими своих служебных полномочий. Автором высказывается и обосновывается мнение, что это является превышением пределов их служебных полномочий и предлагается дополнить ч. 2 ст.ст. 118 и 124 Уголовного кодекса Украины положениями об уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих за эти действия.
Опис
Ключові слова
службові повноваження, необхідна оборона, працівник правоохоронного органу, військовослужбовець, перевищення влади, застосування зброї, перевищення меж службових повноважень, служебные полномочия, необходимая оборона, сотрудник правоохранительного органа, военнослужащий, превышение власти, применение оружия, превышение пределов служебных полномочий
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК