Проблеми дослідження процесуальних рішень в адміністративно-деліктному праві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Адміністративне законодавство сьогодні зазнає суттєвих змін. Частина з них відбувається під впливом розвитку науки адміністративного права, а частина, на жаль, відбувається за примхою політичної еліти, яка іноді безпідставно дублює при формуванні національного законодавства правові норми, правов і інститути та правові режими країн Західної Європи і США.
Опис
Ключові слова
проблема, адміністративне-деліктне право, законодавство
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК