The electrical characteristics of nanoscale SnO2 films, structured by polymers

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The electrical characteristics of nanoscale tin dioxide layer were studied. They showed the significant differences in the conductivity values of films in vacuum and in air, which indicates a visible influence of adsorption interaction with oxygen in the air. The dark current temperature dependence activation character was established due to different donors type centers contribution to the conductivity which are “shallow” at low temperatures and are more “deep” at high temperatures. The values of the energy depth of these levels were calculated. The films’ conductivity changes at their heating at vacuum and at the subsequent cooling at vacuum till the initial temperature are reversible and repeatable many times, which testifies the stability of the electrical characteristics of the SnO2 films and is perspective for use of the layers as adsorptive-sensitive elements of gas sensors.
Проведені в роботі дослідження електричних характеристик нанорозмірних шарів діоксиду олова дозволили виявити істотні відмінності в значеннях провідності плівок у вакуумі й на повітрі, що свідчить про помітний вплив адсорбційної взаємодії з киснем повітря. Встановлено активаційний характер кривих ТЗТТ зразків, що обумовлено внеском у провідність різних типів донорних центрів - більше «дрібних» при низьких температурах і більше «глибоких» при високих температурах. Розраховано значення глибини залягання цих енергетичних рівнів. Зміна величини провідності плівок при прогріві у вакуумі й наступному охолодженні у вакуумі до вихідної температури є оборотним і багаторазово відтворюваним, що свідчить про стабільність електричних характеристик досліджуваних плівок SnО2 і перспективно для використання шарів в якості адсорбційно-чутливих елементів газових сенсорів.
Проведенные в работе исследования электрических характеристик наноразмерных слоев диоксида олова позволили выявить существенные отличия в значениях проводимости пленок в вакууме и на воздухе, что свидетельствует о заметном влиянии адсорбционного взаимодействия с кислородом воздуха. Установлен активационный характер кривых ТЗТТ образцов, что обусловлено вкладом в проводимость различных типов донорных центров – более «мелких» при низких температурах и более «глубоких» при высоких температурах. Рассчитаны значения глубины залегания этих энергетических уровней. Изменение величины проводимости пленок при прогреве в вакууме и последующем охлаждении в вакууме до исходной температуры является обратимым и многократно воспроизводимым, что свидетельствует о стабильности электрических характеристик исследуемых пленок SnO2 и перспективно для использования слоев в качестве адсорбционно-чувствительных элементов газовых сенсоров.
Опис
Ключові слова
tin dіoksid, nanoscale layers, electrical characteristics, діоксид олова, нанорозмірні шари, електричні характеристики, диоксид олова, наноразмерные слои, электрические характеристики
Бібліографічний опис
Фотоэлектроника = Photoelectronics
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання