Від гімназії до університету: історія одного навчального закладу…

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
Рецензія: Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету/Упорядники: В. М. Константінова, І. І. Лиман. – Т.1–3. – К., 2006-2008.
Reference: Materials to history of the Berdyansk state pedagogical university/ І.Lyman, V.Konstantinova. – T.1–3. – К., 2006-2008.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2010.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК