Засоби вираження функції об'єкта дії в сучасній українській літературній мові (на матеріалі офіційно-ділового стилю)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Суб'єктність-об'єктність є важливою категорією мовної системи, що являє собою опосередковане відображення онтологічної категорії. Вона неодноразово привертала увагу дослідників, одначе й досі залишається недостатньо опрацьованою, а у вигляді функціонально-семантичного поля ще не піддавалася дослідженню. Ми поставили за мету виявити, якими засобами виражається функція об'єкта дії в сучасній українській літературній мові, зокрема на матеріалі офіційно-ділового стилю, а саме: Конституції України, «Офіційного вісника України», збірника «Закони про працю». Документи в названих матеріалах представляють три підстилі офіційно-ділового стилю: канцелярський (акти, протоколи), законодавчий (закони, укази, постанови) та дипломатичний (договори).
Опис
Ключові слова
офіційно-діловий стиль, сучасна українська мова, об'єкт
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК