До питання про вплив політики генерал-губернатора М.С.Воронцова на економічний розвиток та розбудову Одеси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Останнім часом у вітчизняній історіографії багато уваги приділяється питанням організації управління українськими землями у складі Російської імперії в кінці XVIII - на початку XX ст. і, зокрема, тій ролі, яку відіграли в історії Наддніпрянщини цього періоду окремі адміністратори. Серед останніх чільне місце належить Михайлу Семеновичу Воронцову, який обіймав посаду новоросійського та бессарабського генерал-губернатора протягом 1823 - 1854 рр. У ґрунтовній статті, присвяченій головним напрямкам Діяльності цього урядовця, сучасна дослідниця В.С.Шандра, зокрема, зазначає, що після призначення М.С.Воронцова генерал-губернатором краю “пасивність колишньої адміністрації, що більше спостерігала за стихійним переселенням, змінилась активним Втручанням у цей процес, регулюючи його і направляючи на більш інтенсивне господарське освоєння регіону”. В літературі неодноразово вказувалося на важливу роль М.С.Воронцова в історії Одеси і захист ним економічних інтересів мешканців міста.
Опис
Ключові слова
Михайл Семенович Воронцов, Російська імперія, генерал-губернатор, історія Одеси
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК